Pushy mum

Övningen är skapad 2016-12-07 av Annki75. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • pushy mum mamma som kör med sitt barn
 • forced tvingade
 • dream about drömma om
 • too shy alltför blyg
 • through genom
 • competition tävling
 • impressed imponerad
 • singing coach sånglärare
 • twice a week två gånger i veckan
 • complains klagar över
 • free time fritid
 • good chance bra möjlighet
 • I go for it ger jag järnet
 • contest tävling (2)
 • talent talang
 • won vann
 • sang sjöng
 • did quite well klarade sig ganska bra
 • bubbly sprudlande glad
 • lively livlig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pushy-mum.6913237.html

Dela