Pubs - an Irish tradition

Övningen är skapad 2013-04-26 av lottaback. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • i själva verket as a matter of fact
 • biljard billiard
 • underlig bizarrre
 • förresten by the way
 • småprata chat
 • arbetskamrat colleague
 • kund customer
 • stiga in enter
 • utropa exclaim
 • förvänta sig expect
 • förklaring explanation
 • inredd fitted-up
 • samlas gather
 • han har helt rätt he is quite right
 • hur som helst however
 • inredning interior decoration
 • det var fullt it was crowded
 • resa journey
 • lokala sportgrenar local sports
 • grannskap neighbourhood
 • vän pal
 • titta in pop in
 • pubrunda pub crawl
 • "allmänt hus" public house
 • betjäning service
 • tre år äldre än han three years his senior
 • trafikstockning traffic jam
 • du har rätt you are right

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pubs-an-irish-tradition.2814565.html

Dela