PT3 8B The bus ride

Övningen är skapad 2014-04-01 av lottaback. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ride åktur
 • aboard ombord
 • riverbank flodstrand
 • wind park vindkraftspark
 • occupy uppta, sitta på
 • noisly högljutt
 • torn sönderriven
 • pornographic magazine porrtidning
 • tilt their heads luta på huvudena
 • angler sportfiskare
 • board stiga ombord, gå på
 • beyond bortom, efter
 • briefly ett kort ögonblick
 • fall silent tystna
 • demand begäran
 • littered nedskräpad
 • get away with komma undan med
 • startle få att hoppa till
 • asylum seeker asylsökande
 • stunned häpen
 • jerk böja på
 • border gräns
 • wallet plånbok
 • painfully smärtsamt
 • flood översvämma
 • take out låt det gå ut över
 • humiliation förödmjukelse
 • lash out at ge sig på
 • halt stanna
 • seemingly till synes
 • exhaust fummes avgaser

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt3-8b-the-bus-ride.3588617.html

Dela