PT3 8A Unusual jobs

Övningen är skapad 2014-04-01 av lottaback. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • trapper jägare
 • on duty i tjänst
 • customer kund
 • safe trygg, säker
 • successful lyckosam, framgångsrik
 • tricky knepig
 • lie in wait ligga på pass
 • on end i streck
 • snare snärja, fånga i snara
 • gator alligator
 • tape its mouth shut tejpa igen munnen på den
 • pay lön
 • hide skinn
 • capture fånga
 • make a good living klara sig bra
 • recreate återskapa
 • effect effekt
 • soundtrack ljudspår
 • film set inspelningsplats
 • sword svärd
 • marble marmor
 • echo eka
 • squeegee fönterskrapa
 • do piecework jobba på ackord
 • frontage fasad
 • peregrine pilgrimsfalk
 • chunk bit
 • scalp hår

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt3-8a-unusual-jobs.3588596.html

Dela