PT3 7B The Long walk

Övningen är skapad 2014-03-10 av lottaback. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • authorities myndigheter
 • settlement bosättning
 • train fostra, utbilda
 • servants tjänstefolk
 • track down spår upp
 • constable poliskonstapel
 • native inföding
 • hung their heads hängde med huvudet
 • you mustn´t ni får inte
 • rein töm
 • wail jämmer, klagan
 • agonised förtvivlad
 • sob snyftning
 • sorrow sorg
 • horrible hemsk
 • escape fly
 • rabbit-proof fence kaninstängsle
 • desert öken
 • dune dyn
 • burrow håla
 • indi, isn´t it eller hur
 • confidently självsäkert
 • kneel down gå ner på knä
 • cramped trång
 • pool pöl, damm
 • face vetta mot, vara vänd mot
 • protect skydda
 • cuddle up krypa tätt tillsammans
 • weariness trötthet
 • drift off to sleep somna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt3-7b-the-long-walk.3530321.html

Dela