PT3 7A Aussie facts

Övningen är skapad 2014-03-10 av lottaback. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Aussie australier, australisk
 • globe jordklot
 • southern södra
 • hemisphere halvklot
 • square kilometre kvadratkilometer
 • go ashore gå iland
 • claim göra anspråk
 • territory territorium, landområde
 • convict straffånge
 • ship skeppa över
 • petty små-
 • condition förhållande
 • Aboriginal aborigin, urinvånare
 • mainly huvudsakligen
 • population befolkning
 • reerendum folkomröstning
 • vote rösta
 • proposal förslag
 • the Brittish Commonwealth det brittiska samväldet
 • Head of state statsöverhuvud
 • monarch monark
 • the Outback vildmark, obygd
 • region område
 • linked to sammanlänkad med
 • float flyta
 • isolated isolerad
 • evolve uvecklas
 • species art
 • elsewhere någon annanstans
 • include omfatta, inbegripa
 • koala koala
 • kangaroo känguru
 • platypus näbbdjur
 • emu emu

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt3-7a-aussie-facts.3530349.html

Dela