PT3 7 phrasal verbs

Övningen är skapad 2015-04-14 av lottaback. Antal frågor: 16.




Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • come across komma över, hitta
 • get along komma överens
 • set aside lägga undan, spara
 • leave behind glömma kvar
 • track down spåra upp
 • let down svika
 • run into möta, stöta på
 • look into undersöka
 • show off stila, glänsa
 • call off ställa in
 • pick up hämta
 • turn up dyka upp, visa ig
 • put up with stå ut med
 • do without klara sig utan
 • The government has put aside one million to cover the loss
 • The club can´t do without contributions from members

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt3-7-phrasal-verbs.4491599.html

Dela