PT3 6b Harry's new clogs

Övningen är skapad 2015-02-11 av lottaback. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • clog träsko
 • mill town bruksort
 • jewish judisk
 • christian kristen
 • money is scarce de har ont om pengar
 • unlike till skillnad från
 • beg böna, be
 • give in ge efter
 • awoke vaknade
 • rhythmically rytmisk
 • sense känna
 • tremble darra
 • hanger hängare
 • velvet sammet
 • scissors sax
 • sacrifice uppoffring
 • headmaster rektor
 • plead vädja, be
 • cupboard skåp
 • redbrick av rött tegel
 • shiny skinande blank
 • either vardera
 • pane ruta
 • faint svag
 • murmur mummel
 • shatter bryta
 • clump klampa
 • burst rusa
 • pot-bellied med ölmage
 • scratch repa, skrapa
 • hebrew jude
 • mantle mantel
 • struggle kämpa
 • compressed sammanpressad
 • brim kanta, brätte
 • drum trumma

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt3-6b-harrys-new-clogs.4264952.html

Dela