PT3 6A Money matters

Övningen är skapad 2015-02-04 av lottaback. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • relate to förhålla sig till
 • saver sparare
 • spender slösare
 • that's for shore det är ett som är säkert
 • grocer's livsmedelsaffär
 • top up fylla på
 • be on pay-as-you-go ha kontantkort
 • can't afford har inte råd med
 • monthly plan månadsabonemang
 • for the time being för närvarande
 • stingy snål
 • go backpacking resa som backpacker
 • savings account sparkonto
 • support stötta
 • provide förse
 • necessary nödvändig
 • every now and then då och då
 • accessories accessoarer
 • whatever vad det nu kan vara
 • save up for spara till
 • guitar toner gitarrstämmare
 • cut back on skära ner på
 • resist stå emot
 • fake falsk, oäkta, låtsas
 • I could use some more jag kunde ha användning för lite mer
 • neither varken det ena eller det andra, ingendera
 • fixed fast
 • deny neka
 • but then men å andra sidan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt3-6a-money-matters.4238333.html

Dela