PT3 5B The spelling bee

Övningen är skapad 2014-01-30 av lottaback. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • spelling bee stavningstävling
 • competition tävling
 • murmur mumla
 • whatever-it-was vad det nu var
 • tittering fniss
 • amusement munterhet
 • audience publik
 • haze töcken
 • embarrassment förlägenhet
 • stumble snava, snubbla
 • squeeze kramar
 • rear bakre delen
 • auditorium aula
 • honor hedra
 • ceremony ceremoni
 • foyer foajé
 • awkward osäker, bortkommen
 • principal rektor
 • adult vuxen
 • out of earshot utom hörhåll
 • release släppa
 • head for ge sig iväg mot
 • toss slänga, kasta
 • insult förolämpa
 • rarely sällan
 • award pris
 • bullshit skitsnack
 • beneath nedanför, under
 • obey lyda
 • calculate beräkna
 • cover omslag
 • bookplate bokmärke
 • misspelling felstavning
 • harsh barsk, hård
 • triumphant triumferande
 • stove spis
 • brood grubbla
 • sneak smyg
 • relief lättnad
 • oppose opponera sig mot
 • shove knuffa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt3-5b-the-spelling-bee.3428009.html

Dela