PT3 5A Bow, kiss or spit?

Övningen är skapad 2014-01-30 av lottaback. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bow buga, bocka
 • spit spotta
 • greet hälsa
 • depend bero
 • greeting habits sätt att hälsa
 • nomadic kringvandrande, nomad-
 • tribe stam
 • destroy förstöra
 • forbid förbjuda
 • beat the crap out of spöa skiten ur
 • bobble head nickedocka
 • kicked his legs out from under him sparkade omkull honom
 • hit the ground falla till marken
 • ref domare
 • call for döma
 • penalty kick straffspark
 • gradually gradvis, steg för steg
 • field plan
 • substitute avbytare
 • pastor pastor, präst
 • fashion sätt, anda
 • introduce presentera
 • plaisir vad trevligt
 • angle vinkel
 • sacre merde förbaskat också
 • awkward pinsam
 • straighten räta på sig
 • initiate ta initiativet till
 • various olika
 • unhygienic ohygienisk
 • intend to tänka
 • affection vänskap, kärlek

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt3-5a-bow-kiss-or-spit.3427957.html

Dela