PT3 4A Love songs

Övningen är skapad 2018-11-29 av lottaback. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • express uttrycka
 • charm tjusa
 • slip away glida bort, försvinna
 • far apart långt ifrån varandra
 • the other night häromnatten
 • prayer bön
 • burden börda
 • bear bära, uthärda
 • go out of one's mind bli tokig
 • cos därför att
 • spell förtrollning
 • in over my head störtförälskad
 • strength styrka
 • state tillstånd
 • shiver skaka, darra
 • undo öppna
 • undefined vag, oklar
 • tide tidvatten
 • rescue rädda
 • in return i utbyte
 • amongst bland
 • vein ådra
 • cherish vårda
 • complete fullkomlig
 • deny förneka
 • joy glädje
 • solitary ensam
 • sunrise soluppgång

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt3-4a-love-songs.3311073.html

Dela