PT3 3B Nine eleven

Övningen är skapad 2013-12-03 av lottaback. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hijacker kapare
 • collapse kollapsa
 • colleague kollega
 • hang around stå och hänga
 • get set förbereda sig
 • violent våldsam
 • earthquake jordskalv, jordbävning
 • take shelter ta skydd
 • doorway dörröppning
 • stream strömma
 • rip slita sönder
 • soak blöta, dränka
 • staircase trappuppgång
 • rest room toalett
 • pound dunka
 • buzz surrande
 • cell mobiltelefon
 • struck träffade
 • panicky panikartad
 • turmoil tumult, förvirring
 • echo eka
 • bounce knuffas, stöta ihop
 • firefighter brandman
 • rumbling dån
 • stairwell trapphus
 • usher fösa
 • courtyard gårdsplan
 • debris spillror, bråte
 • soot sot
 • rescue worker person ur räddningstyrka
 • were trapped satt fast
 • block kvarter
 • sob snyftning
 • offer erbjuda
 • cap kapsyl

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt3-3b-nine-eleven.3311004.html

Dela