PT3 2B Catching the crook

Övningen är skapad 2017-12-21 av lottaback. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • crook bov, bandit
 • criminal brottsling, kriminell
 • punish straffa
 • headman hövding
 • donkey åsna
 • innocent oskyldig
 • suspect misstänkt person
 • bray skria
 • confess erkänna
 • fingerprint fingeravtryck
 • classify klassificera, ordna
 • file register, registrera
 • crosscheck dubbelkolla
 • bureau byrå
 • computerized datoriserad
 • contain innehålla
 • collection samling
 • crime scene brottsplats
 • latent dold
 • sweat svett
 • dust strö över, pudra
 • powder puder
 • stickytape tejp
 • laboratory laboratorium
 • leave behind lämna kvar
 • trace spår
 • evidence bevis
 • link länk
 • genetic genetisk
 • human being människa
 • scientist forskare, vetenskapsman
 • substance ämne
 • identify identifiera
 • clear frikänd
 • convicted fälld
 • set free frikänna
 • prove visa, bevisa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt3-2b-catching-the-crook.2970631.html

Dela