PT3 2A Call 911

Övningen är skapad 2013-09-03 av lottaback. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lead a quiet life föra en lugn tillvaro
 • yawn gäspa
 • blind rullgardin
 • obscure dölja
 • garden shed trädgårdsskjul
 • bedspread säng/överkast
 • binoculars kikare
 • study arbetsrum
 • desk skrivbord
 • hallway farstu
 • was lit up lystes upp
 • hedge häck
 • crouch huka sig
 • tool redskap
 • wheelbarrow skottkärra
 • direct rikta
 • bedside table nattduksbord
 • dial ringa
 • brand new splitter ny
 • patrol patrull, enhet
 • available tillgänglig, ledig
 • be sure se till
 • hung up la på
 • jerk typ, tönt
 • connect koppla
 • within inom
 • show up dyka upp, komma

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt3-2a-call-911.2932055.html

Dela