PT2 9B Never at home again

Övningen är skapad 2014-04-30 av lottaback. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • overdue försenad
 • delayed fördröjd, försenad
 • contrary ogynnsam
 • tie up ankra
 • pier pir
 • pregnant gravid
 • due väntad
 • harbour hamn
 • ripen mogna
 • eldest äldsta
 • sour-fresh syrlig
 • crop skörd
 • celebrate fira
 • enclosed instängd
 • find her way hitta vägen, ta sig fram
 • restles orolig
 • endless oändlig
 • bleak kulen
 • misty disig
 • cut Kristina to the quick skar i hjärtat på Kristina
 • chew tugga
 • birch björk
 • maple lönn
 • lilac syren
 • decorate pynta, klä
 • flower blomma, slå ut
 • mention nämna
 • separate skilja
 • disturb störa
 • profoundly djupt
 • not less inte minst
 • turn about vända om
 • suffer lida
 • den håla
 • wipe torka
 • perspiration svett
 • sleeve ärm
 • melting tryckande
 • board a ship gå ombord
 • ahead framåt, framför
 • be late getting started vara sent ute

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt2-9b-never-at-home-again.3636097.html

Dela