PT2 7B I´m bulimic

Övningen är skapad 2015-03-17 av lottaback. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • be bulimic lida av bulimi
 • weekly vecko-
 • health magazine hälsotidning
 • pile hög
 • strangely enough märkligt nog
 • pretend låtsas
 • disease sjukdom
 • tend to tendera att, ha benägenhet att
 • blame lägga skulden på
 • cause vara orsak till
 • attractive tilltalande, snygg
 • get rid of bli av med
 • cereals flingor
 • lay one´s hand om få tag i
 • disgust äckla
 • sooner or later förr eller senare
 • cope with klara av, orka med
 • behave bete sig
 • mental illness psykisk sjukdom
 • roommate rumskompis
 • bear stå ut med
 • complain beklaga sig
 • feel sorry for tycka synd om

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt2-7b-im-bulimic.3606508.html

Dela