PT2 6B Enough is enough!

Övningen är skapad 2014-01-20 av lottaback. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Enough is enough! Nu får det vara nog!
 • treat behandla
 • no matter oavsett
 • African American afroamerikan
 • downtown centrum
 • mean elak
 • board gå ombord på
 • row rad
 • mark märka
 • aisle mittgång
 • yell ropa, skrika
 • pull to a stop stanna
 • deaf döv
 • under arrest arresterad
 • third tredje
 • rider passagerare
 • boycott bojkott
 • hurt skada
 • minister präst
 • stay off bojkotta
 • go to court ställas inför rätt
 • was fined fick böta
 • huniliate förödmjuka
 • violence våld
 • protester en som protesterar
 • do one´s shopping handla
 • threaten hota
 • refuse vägra
 • the Supreme Court högsta domstolen
 • rule fastställa
 • celebrate fira
 • right up front allra längst fram

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt2-6b-enough-is-enough.3382702.html

Dela