PT2 5A What a surprise!

Övningen är skapad 2013-11-21 av lottaback. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • surprise överraskning
 • chief accountant ekonomidirektör
 • breath andetag
 • tightens his grip tar ett fastare tag
 • briefcase portfölj
 • no less than inte mindre än
 • safe kassaskåp
 • it's been a long time det var länge sedan
 • nowadays nuförtiden
 • handle sköta om
 • booking bokning
 • pop in titta in
 • actually faktiskt
 • first thing så tidigt som möjligt
 • flight flyg
 • will that do? blir det bra?
 • return retur-
 • schedule schema
 • fix fastställa
 • for that matter vad det beträffar
 • charge it to the company sätta det på företaget
 • satisfied nöjd
 • just the two of them bara de två
 • catch ta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt2-5a-what-a-surprise.3272459.html

Dela