PT2 4A Alex

Övningen är skapad 2014-11-12 av lottaback. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • birdbrain hönshjärna
 • prove bevisa
 • report rapportera
 • health hälsa
 • cause of death dödsorsak
 • parrot papegoja
 • psychologist psykolog
 • research forskning
 • cage bur
 • unique unik
 • shape form
 • object föremål
 • impress imponera på
 • tray bricka
 • patience tålamod
 • insist envisas
 • wool ylle
 • occasion tillfälle
 • utter yttra
 • stage scen
 • gathered församlad
 • triangle triangel
 • delighted förtjust
 • long-time friends vänner sedan länge

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt2-4a-alex.3272508.html

Dela