PT2 3B Solo

Övningen är skapad 2014-10-21 av lottaback. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • musician musiker
 • album skiva
 • concert konsert
 • every now and then då och då
 • appear framträda, vara med i
 • stage scen
 • audience publik
 • applaud applådera
 • enthusiasm entusiasm, förtjusning
 • symphony orchestra symfoniorkester
 • conductor dirigent
 • applause applåd, applåder
 • came to an end la sig, tystnade
 • concert hall konserthus
 • bar takt
 • violin fiol
 • sway svänga, vagga
 • slightly lite
 • guest soloist gästsolist
 • critic kritiker
 • talented talangfull
 • tremendous fantastisk
 • success succé
 • pour down ösa ner
 • lean luta sig
 • tour turné
 • windscreen wiper vindrutetorkare
 • hum nynna
 • neither ingen
 • rear light bakljus
 • pain smärta
 • bandaged i bandage
 • parcel paket
 • be lucky ha tur
 • loose loss
 • stiff styv

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt2-3b-solo.3194738.html

Dela

Annonser