PT2 2B City of monuments

Övningen är skapad 2013-10-22 av lottaback. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • break free bryta sig loss
 • declaration of independencde självständighetsförklaring
 • bank flodstrand
 • landowner jordägare
 • architect arkitekt
 • design utforma
 • diagonally diagonalt
 • is located ligger
 • site plats
 • elevator hiss
 • needle nål
 • get a glimps of få en skymt av
 • memorial minnesmärke, monument
 • cherry körsbär
 • shape forma
 • direct rikta
 • gleam glimma
 • awake vaken
 • adjust justera, ställa in
 • binoculars kikare
 • civil war inbördeskrig
 • fall apart falla isär, splittras
 • I image myself jag tycker mig höra
 • speech tal
 • judge döma
 • skin hud
 • content innehåll
 • character karaktär
 • carry out utföra, fullfölja
 • impressive imponerande

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt2-2b-city-of-monuments.3178879.html

Dela