PT2 2A The boston Massacre

Övningen är skapad 2013-09-16 av lottaback. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • massacre massaker
 • settler nybyggare
 • colony koloni
 • force tvinga
 • feed and house ge mat och husrum åt
 • cause orsaka
 • incident händelse
 • led ledde
 • private menig
 • sentry box vaktkur
 • customs tull
 • insult förolämpning
 • butt kolv
 • rifle gevär
 • surrounded omgiven
 • mob folkhop
 • lousy jäkla, förbannad
 • rascal skurk, bov
 • bloody förbannad
 • Redcoat rödrock (engelsk soldat)
 • load ladda
 • turn out rycka ut, ställa upp
 • Main Guard högvakt
 • relieved lättad
 • chunk bit, stycke
 • retreat backa, retirera
 • barracks barack, förläggning
 • press in pressa på
 • injured skadad
 • set free släppa fri
 • guilty skyldig
 • manslaughter dråp
 • brand bränmärka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt2-2a-the-boston-massacre.3004281.html

Dela