PT2 1B Norma Jean

Övningen är skapad 2013-08-26 av lottaback. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • candle ljus
 • cling to hålla sig fast vid
 • set in börja
 • flicker fladdra
 • fade slockna, försvagas
 • orphanage barnhem
 • foster home fosterhem
 • mentally ill psykiskt sjuk
 • on her own ensam
 • photographer fotograf
 • starring role huvudroll
 • make the headlines vara toppnyhet
 • due to på grund av
 • legend legend
 • extremely oerhört, extremt
 • jealous svartsjuk
 • actually faktiskt, i själva verket
 • less than mindre än
 • split up separera
 • constant ständig
 • career karrieär
 • dumb dum
 • dress up klä ut sig
 • lead singer sångare, sångerska
 • all-girl band tjejband
 • musician musiker
 • the Mob maffian
 • is considered anses klara av
 • cope with klara
 • dependent beroende av
 • drug drog
 • shooting inspelning
 • line replik
 • rekindle tändas på nytt
 • burn out slockna
 • slip into glida in i
 • coma medvetslöshet
 • whatever the cause vilken orsaken än kunde vara
 • accidental oavsiktlig
 • funeral begravning
 • the screen vita duken

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt2-1b-norma-jean.2894010.html

Dela