PT1 8B Nothin but the truth?

Övningen är skapad 2018-02-28 av lottaback. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • nothing but the truth inget annat än sanningen
 • bully mobbare
 • burglary inbrott
 • burglar inbrottstjuv
 • mad rasande
 • by ten senast klockan tio
 • he quickened his steps han skyndade på sina steg
 • traffic lights trafikljus
 • zebra crossing övergångsställe
 • soul själ
 • around ute
 • grocery shop livsmedelsaffär
 • chemit´s apotek
 • froze tvärstannade
 • shop window skyltfönster
 • recognize känna igen
 • top grade student toppelev
 • harass trakasera
 • fear vara rädd för
 • break-in inbrott
 • evidence bevis
 • left behind lämnat kvar, glömt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt1-8b-nothin-but-the-truth.5900913.html

Dela