PT1 8A This land is my land

Övningen är skapad 2018-02-28 av lottaback. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bright ljus
 • mount sitta på
 • path stig
 • field äng
 • graze beta
 • continue fortsätta
 • brook bäck
 • narrow smal
 • pull to a stop hålla in
 • for a while en liten stund
 • hedgehog igelkott
 • squeeze klämma
 • gently försiktigt
 • trot on trava vidare
 • meadow äng
 • carry bära
 • been decided blivit bestämd
 • ruin fördärva
 • destroy förstöra
 • progress framsteg
 • call for kräva
 • darned förbaskad
 • some place else någon annanstans
 • gallop galoppera

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt1-8a-this-land-is-my-land.4382497.html

Dela