PT1 8 miljöbeskrivning

Övningen är skapad 2018-02-28 av lottaback. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bridge bro
 • brook bäck
 • farm bondgård
 • field fält, åker
 • hill kulle
 • lake sjö
 • meadow äng
 • path stig
 • pond damm, tjärn
 • wood skog
 • cliff klippa
 • forest större skog
 • island ö
 • mountain berg
 • river flod
 • sea hav
 • stream å

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt1-8-miljobeskrivning.4382569.html

Dela