PT1 4b esp. An American hero

Övningen är skapad 2017-01-23 av lottaback. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • to this day para este dia
 • cheer animar
 • to this day para este día
 • innocent inocente
 • make the headlines hacer los titulares
 • the 20th century el siglo 20
 • airfield aeródromo
 • chilly glacial
 • sholder hombro
 • take off quitarse
 • once again una vez más
 • fall otoño
 • couple pareja
 • immigrant immigrante
 • executed ejecutado
 • solo flight volar solo
 • aircraft aeronave
 • reason razon
 • invite invitación
 • stare mirar fijamente
 • parade desfile
 • gray gris
 • fame fama
 • he was tired fue juz gado
 • hero heroe
 • search buscar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt1-4b-esp-an-american-hero.7006116.html

Dela