PT1 4B An American hero

Övningen är skapad 2015-10-08 av lottaback. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hero hjälte
 • fame berömmelse
 • chilly kylig
 • airfield flygfält
 • stare stirra
 • gray grå
 • aircraft flygplan, flymaskin
 • cheer hurra för, jubla åt
 • shoulder axel, skuldra
 • solo flight ensamflygning
 • take off starta
 • immigrant invandrare
 • invite bjuda in
 • parade parad
 • couple par
 • make the headlines vara förstasidesnyhet
 • once again en gång till
 • search efterspaning
 • fall höst
 • he was tried han ställdes inför rätta
 • executed avrätta
 • to this day än i dag
 • innocent oskyldig
 • the 20th century 1900-talet
 • reason mening

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt1-4b-an-american-hero.5082669.html

Dela