PT1 3B The Cheat uttryck

Övningen är skapad 2014-10-31 av lottaback. Antal frågor: 10.




Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • it is too difficult det är för svårt
  • an important science test ett viktigt NO-prov
  • he hasn't a clue han har ingen aning
  • he will be furious han kommer att bli ursinnig
  • he looks up the answers han slår upp svaren
  • I'll call her at once jag skall ringa upp henne på en gång
  • she is a marvellous teacher hon är en fantastisk lärare
  • instead of... istället för...
  • I must have mixed them up jag måste ha blandat ihop dem
  • at the end of the lesson vid slutet av lektionen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt1-3b-the-cheat-uttryck.4003290.html

Dela