PT1 2B Three's a crowd

Övningen är skapad 2015-09-11 av lottaback. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • three's a crowd tre är en för mycket
 • join komma till
 • whisper viska
 • giggle fnittra
 • spot få syn på
 • up front längst fram
 • feel sorry for tycka synd om
 • lesson lektion
 • from then on från det ögonblicket
 • the three of them de tre
 • come along hänga med
 • shy blyg
 • stick to hålla sig till
 • classmate klasskompis
 • rather snarare
 • little by little efter hand
 • feel left out känna sig utanför
 • avoid undvika
 • pick somebody up hämta
 • disappointed besviken
 • fair rättvis
 • bump into stöta ihop
 • fault fel
 • understanding samförstånd

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pt1-2b-threes-a-crowd.4790631.html

Dela