Psykologi begreppstest

Övningen är skapad 2022-04-03 av Felix_Eliaeson. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Socialisation Att lära sig reglerna för samvaro
 • Icke-verbal kommunikation Kommunikation utan tal
 • Sterotyper Förenklade uppfattningar om personer
 • Haloeffekt Att bedöma en person utifrån en egenskap
 • Självuppfyllande profetia När en person lever upp till förutfattade meningar
 • Attityder Vår inställning till personer och företeelser
 • Kognitiv dissonans När vår attityd och beteenden inte stämmer överens
 • Värderingar Vad som har högt eller lågt värde för oss
 • Primärgrupp Familj
 • Sekundärgrupp Skolklass, förening, anställda
 • Formell grupp Anställda
 • Informell grupp Grupp inom arbetet
 • Normer Regler för hur vi ska bete oss
 • Social roll Uppsättning beteenden som förväntas av oss i en grupp
 • Fördom Förutfattade meningar
 • Personscheman Kategorisering när vi möter nytt folk

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/psykologi-begreppstest.10919770.html

Dela