Psykiatri Kriser s 96 - 109

Övningen är skapad 2017-09-28 av LindaStudion. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Psykisk Som har med psyket att göra, själsligt
 • Kris Kallas en svår eller farlig eller på något annat sätt avgörande situation.
 • Hodgkins lymfom Cancer-sjukdom i lymfkörtlarna
 • Förknippade sätta i samband med
 • Stadium 4 i cancer obotlig cancer
 • Spenderade lägga tid och pengar på
 • drygt ungefär, eller jobbigt
 • cytostatikabehandling En behandling i kampen mot cancer
 • Strålbehandling En variant på behandling i kampen mot cancer
 • Livsavgörande Avgörande för livet
 • känslomässig grundas på känslor
 • belastning tyngd, påfrestning
 • onormal situation särskiljande, extrem situation
 • Traumatisk kris En kris som orsakas av en allvarlig händelse.
 • Utvecklingskris Orsakas av normala livsförändringar som uppfattas svåra.
 • Tycks Verkar som
 • Existens Det finns.
 • Livsförändringar Stora förändringar i livet
 • Krisens olika faser Chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen, nyorienteringsfasen
 • Upplevelse Något man varit med om
 • Flertalet Flera
 • Krisdrabbade De som drabbats av kris
 • narkomanvårdsenhet Avdelning som behandlar narkotikamissbrukare
 • "Avtänd" Utan narkotika i kroppen
 • Hivtestad Testad för att se om man bär på HIV.
 • HIV-positiv En person som har HIV.
 • Ultrarapid Extremt långsamt
 • Klädgalgarna Galge är en klädhängare
 • Apatiskt Likgiltigt
 • Rasande jättearg
 • injicerat Tagit spruta
 • Chockfasen Verka oberörd, ha svårt att förstå, verka förvirrad, yr och illamående, vilja fly
 • Försvarsmekanism Vårt omedvetna känslomässiga försvar
 • Förnekande Vill inte erkänna
 • Beteende Hur man är
 • Reaktionsfasen Reagera med ångest, sorg och ilska, svårt att sova och dålig aptit, ont i huvud och kropp.
 • Känslomässig Reaktioner som grundas på känslor.
 • Onaturligt Konstigt och annorlunda
 • Känslokall Utan att visa känslor.
 • Försvarsmekanism Vårt omedvetna känslomässiga försvar
 • Isolering Avskilja, försvar mot ångest
 • Självförakt Tycker extremt illa om sig själv
 • Aptit Hungerkänsla
 • Symtom Visas i sjukdom
 • Bearbetningsfasen De svåra känslorna finns kvar, men den drabbade börjar acceptera det som hänt.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/psykiatri-kriser-s-96-109.7603301.html

Dela