Annonser


Psykiatri 2 - Hur arbetar en undersköterska?

Övningen är skapad 2018-08-30 av LindaStudion. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vitala parametrar Vitalparameter eller vitala tecken är de viktigaste tecknen för bedömning av en persons kroppsfunktion. Blodtrycksmätning med blodtrycksmanchett och stetoskop. Vitalparametrarna kontrolleras rutinmässigt i en medicinsk undersökning när en person söker vård på olika inrättningar, exempelvis i triage, och kan utgöra underlag vid en prioriteringsbedömning eller diagnostisering. De fyra primära parametrarna är puls, blodtryck, andningsfrekvens, och kroppstemperatur. Saturation, blodsockernivå, smärta, tidpunkt i menstruationscykeln eller medvetandegrad anges i vissa situationer som en femte parameter.
 • Frekvens Något som förekommer i större eller mindre antal, frekvens i hjärtslag är detsamma som antal hjärtslag.
 • Systoliskt blodtryck det övre trycket, är blodtrycket vid hjärtats sammandragning (systole), vanligen mellan 120 och 140 mm Hg (16, 0 – 18, 7 kPa) hos en vuxen person.
 • Diastoliskt blodtryck det undre trycket, är blodtrycket vid hjärtats utvidgning (diastole) och bör inte överstiga 90 mm Hg (12, 0 kPa).
 • Respiration Cellandning
 • Inspiration Inandning, inhalation
 • Expiration suck
 • Takypné Ökad andningsfrekvens över 25
 • Bradypné Andningsfrekvens under 12
 • Saturation Mättnad, att mäta saturationen betyder att man mäter hur mycket syre man har.
 • O2 Syrgas, oxygen
 • Pulsoximetri metod att genom huden mäta blodets syremättnad
 • Hyperventilation funktionell andningsstörning med för häftig andning i relation till syrebehovet
 • Hypoventilation ökning av mängden koldioxid i blodet och en minskning av mängden syrgas på grund av minskat luftflöde i lungorna.på grund av att antalet andetag minskar eller på grund av att de är för ytliga
 • Takykardi snabb hjärtverksamhet med över 100 slag i minuten
 • Bradykardi långsam hjärtfrekvens
 • Kroppstemperatur förhöjd kroppstemperatur överstigande 37, 8 grader
 • CNS Centrala nervsystemet
 • Medvetandegrad bedömning av vakenhetsgrad och reaktionsförmåga
 • RLS reaction level scale, gradering av medvetandegrad genom bedömning av vakenhet och motoriska funktioner vid smärtstimulering.
 • GCS Glasgow Coma Scale - gradering av medvetande och reaktionsförmåga beroende på patientens rörelsemönster, förmåga att prata och öppna ögonen.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/psykiatri-2-hur-arbetar-en-underskoterska.8328259.html

Dela