Psykiatri 1 Psykoser och andra begrepp

Övningen är skapad 2017-09-01 av LindaStudion. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Psykos T ex hallucinationer, tvångstankar
 • Psykotisk En person som uppfattar verkligheten på ett sätt som inte är realistiskt.
 • Realistiskt Rimligt, verkligt, praktiskt
 • Schizofreni Betyder kluvet, delat sinne. Är en slags psykos.
 • Poliseskort Polis som följer en person till ett ställe.
 • Upplösas Försvinna
 • Vajade Svänga fram och tillbaka med stora, långsamma rörelser.
 • Tortyrställe Plats där en person utsätts för våld
 • Elektrifierade Elektriskt
 • Verklighetsuppfattning Hur det uppfattas
 • Sjukdomsinsikt När den brister så förstår man inte att man är sjuk.
 • Hallucinationer Något man upplever med sina sinnen men som inte finns i verkligheten.
 • Vanföreställningar Tankar och idéer som är overkliga.
 • Verklighetsförankring Som sker på riktigt.
 • Förödmjukande Skämmigt, kränkande, pinsamt
 • Beordra Uppmana, ge order
 • Hörselhallucinationer Något man hör men som inte finns
 • Elektrifierade Elektriska
 • Synerna Saker man tror man ser i hallucinationer.
 • Drömliknande Otydligt
 • Vajade Svänga fram och tillbaka med stora, långsamma rörelser.
 • Känselhallucinationer Uppleva att kroppsdelar utsätts för något som orsakar smärta eller obehag.
 • Strålning T ex radioaktiv strålning från rymden.
 • Lukthallucinationer Kan känna lukt av avföring eller annat äckligt.
 • Smakhallucinationer Kan ge upplevelser av att mat och dryck smakar förgiftat
 • Vanföreställningar Tankar och idéer som är overkliga
 • Orimliga Inte troligt, osannolikt, helt fel
 • Uppfattning Åsikt, tyckande
 • Avlyssna Lyssna på samtal i hemlighet
 • Omtalad Känd
 • Övernaturliga Inte verkligt
 • Verklighetsuppfattning Hur det uppfattas
 • Upplösas Försvinna
 • Upplevelse Något man varit med om
 • Identitet Min person, den jag är
 • Psykotisk En person som uppfattar verkligheten på ett sätt som inte är realistiskt.
 • Integritetskränkande Förnedrande mot mig som person
 • Vårdtagare Den som tar emot vård
 • Intellektuella Smarta, förnuftiga
 • Sjukdomsinsikt När den brister så förstår man inte att man är sjuk
 • Omgivning Det som finns runt omkring oss

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/psykiatri-1-psykoser-och-andra-begrepp.7426235.html

Dela

Annonser