Prov

Övningen är skapad 2017-09-07 av Rebeccxia. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ich bin jag är
 • du bist du är
 • er/sie/es ist han/hon/den/det är
 • wir sind vi är
 • sie sind de är
 • ich habe jag har
 • du hast du har
 • er/sie/es hat han/hon/den/det har
 • wir haben vi har
 • ihr habt ni har
 • sie haben de har
 • oval oval
 • viereckig fyrkantig
 • rund rund
 • dreieckig trekantig
 • fünfeckig femkantig
 • quadratisch kvadratisk
 • sechseckig hexagon, sexkantig
 • spitz spets
 • abgerundet avrundat
 • schief sned, skev
 • gerade raksträcka
 • krumm krokig
 • schmal smal
 • breit bred
 • rechtwinklig rätvinklig
 • durch genom
 • um om, omkring
 • für för, till
 • gegen mot
 • ohne utan
 • ich esse jag äter
 • du isst du äter
 • er/sie/es isst han/hon/den/det äter
 • wir essen vi äter
 • ihr esst ni äter
 • sie essen de äter
 • ich trinke jag dricker
 • du trinkst du dricker
 • er/sie/es trinkt han/hon/den/det dricker
 • wir trinken vi dricker
 • ihr trinkt ni dricker
 • sie trinken de dricker
 • ihr seit ni är
 • hur bildar man perfekt? ge+stamm+t, om stammen slutar på d,t,m eller n så lägger man till ett e före t:et

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/prov.6675928.html

Dela