Prov v.39

Övningen är skapad 2023-09-26 av theaaa666. Antal frågor: 71.
Välj frågor (71)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • groß stor
 • krank sjuk
 • gut bra
 • hart hård
 • reich rik
 • stark stark
 • viel mycket
 • ganz hel
 • dick tjock
 • fleißig flitig
 • komisch konstig
 • klein liten
 • gesund frisk
 • schlecht dålig
 • weich mjuk
 • arm fattig
 • schwach svag
 • wenig få/lite
 • kaputt trasig
 • dünn tunn
 • faul lat
 • tot död
 • einfach lätt/enkelt
 • tief djup
 • klug smart
 • sauber ren
 • schön vacker
 • voll full
 • erste första
 • eckig kantig
 • fröhlig munter
 • lebendig livlig
 • schwierig svår
 • hoch hög
 • böse elak
 • schmutzig skitig/smutsig
 • hässlich ful
 • leer tom
 • letzte sista
 • rund rund
 • traurig ledsen
 • nett trevlig
 • hell ljus
 • laut högljudd
 • richtig sann/sant
 • weit långt
 • teuer dyr
 • alt gammal
 • froh glad
 • früh tidig
 • bekannt känd
 • unnett otrevlig
 • dunkel mörk
 • leise tyst
 • falsch fel/falskt
 • nah nära
 • billig billig
 • jung ung
 • sauer sur
 • spät sen
 • unbekannt obekannt/okänd
 • weil eftersom
 • ob om/huruvida
 • dass att
 • obgleich/obwohl även om
 • als när (förflutet)
 • wenn när/om (flera gånger)
 • wann när (fråga)
 • sondern utan
 • daher därav
 • deshalb/deswegen därför

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/prov-v-39.11683360.html

Dela