Prov 3 - Nekande form av verbet "att göra"

Övningen är skapad 2023-03-21 av gronblomma. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Jag gör inte Minä en tee
  • Du gör inte Sinä et tee
  • Han/hon gör inte Hän ei tee
  • Vi gör inte Me emme tee
  • Ni gör inte Te ette tee
  • De gör inte He eivät tee

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/prov-3-nekande-form-av-verbet-att-gora.11465878.html

Dela