Proteinkemi 2 - Amingrupps egenskaper

Övningen är skapad 2020-09-07 av PopcornDidde. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Vilka egenskaper har gruppen (Aliphatic)? Aminosyrans sidokedja består endast av kol och väte. De är inte reaktiva, och är viktiga i hydrofobiska interaktioner.
  • Vilka egenskaper har gruppen (Aromatic)? Sidokedjan innehåller en benzenring, vilket bidrar till stadga i proteinet. De är också fotoreaktiva och absorberar ljus. En av dem är inte reaktiv och deltar i hydrofobiska interaktioner.
  • Vilka egenskaper har gruppen (Acidic)? Aminosyran har positiv laddning vid pH 7 och kan protonera. pKa värdet för dessa är kring 4.
  • Vilka egenskaper har gruppen (Basic)? Aminosyran har negativ laddning vid pH 7 och kan depronotera. pKa värdena för dessa är 10.5 och 12.5.
  • Vilka egenskaper har gruppen (Hydroxylic)? Sidokedjan innehåller en hydroxylgrupp, eller OH. Dessa deltar i vätebindningar.
  • Vilka egenskaper har gruppen (Sulfur-containing)? Sidokedjan innehåller svavel S. Dessa liknar aminosyrorna med hydroxylgrupper, men S är inte lika elektronegativt. Dessa sidokedjor kan bilda disulfidbidningar.
  • Vilka egenskaper har gruppen (Amidic)? Liknar Acidic aminosyror molekylärt. De har en NH2 grupp istället för där acidic har ett enkelbundet syre på sin sidokedja. Dessa aminosyror deltar i vätebindningar och kan fungera både som en svag syra och en svag bas.
  • Vilka egenskaper har den speciella aminosyran (Histidin)? Trots att det är en basisk aminosyra, så kan den ha neutrala egenskaper nära neutralt pH.
  • Vilka egenskaper har den speciella aminosyran (Prolin)? Trots att det är en alifatisk aminosyra och inte är reaktiv, så kan en hydroxilerad form av Prolin bidra till strukturen av kollagen i bl.a. skelett.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/proteinkemi-2-amingrupps-egenskaper.9914518.html

Dela