Pron + subst

Övningen är skapad 2011-02-20 av tanpir. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • koko vuoden hela året
 • paljon aikaa mycket tid
 • enemmän rahaa mera pengar
 • vähän aikaa litet tid
 • monet nuoret många ungdomar
 • harvat nuoret få ungdomar
 • useimmat avopuolisot de flesta sambor
 • harvat ihmiset få människor
 • harvemmat ihmiset färre människor
 • harvemmat nuoret färre ungdomar
 • koko huone hela rummet
 • koko ajan hela tiden
 • jotkut nuoret några ungdomar
 • jotkut ihmiset några människor
 • useimmat nuoret de flesta ungdomar
 • useimmat ihmiset de flesta människor
 • jokainen ihminen varje människa
 • joka toinen päivä varannan dag
 • joka toinen viikonloppu vartannat veckoslut
 • millainen musiikki hurdan musik
 • millainen asia hurdant ärende
 • kenen auto vems bil
 • kenen autoja vems bilar
 • minun huoneeni mitt rum
 • meidän talomme vårt hus
 • teidän ajatuksianne era tankar
 • samanlaisia harrastuksia likadana hobbyer
 • samanlainen laukku en likadan väska
 • samanlainen talo ett likadant hus
 • samanlaisia vastauksia likadana svar
 • samanlainen vastaus ett likadant svar
 • erilaisia vaatteita annorlunda kläder
 • muutamia viikkoja några veckor
 • muutamia päiviä några dagar
 • muutamia sanoja några ord
 • kaikki musiikki all musik

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pron--subst.664701.html

Dela