Pron + adj + subst

Övningen är skapad 2011-02-20 av tanpir. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tämä nuori tyttö den här unga flickan
 • mikä nuori tyttö vilken ung flicka
 • jokainen nuori tyttö varje ung flicka
 • sama nuori tyttö samma unga flicka
 • samat nuoret tytöt samma unga flickor
 • mitkä nuoret tytöt vilka unga flickor
 • nämä nuoret tytöt de här unga flickorna
 • tuo nuori tyttö den där unga flickan
 • nuo nuoret tytöt de där unga flickorna
 • jokainen nuori tyttö varje ung flicka
 • sellainen nuori tyttö en sådan ung flicka
 • millainen nuori tyttö hurdan ung flicka
 • jotkut nuoret tytöt några unga flickor
 • sellaiset nuoret tytöt sådana unga flickor
 • joku nuori tyttö någon ung flicka
 • millaisia nuoria tyttöjä hurdana unga flickor
 • ei kukaan nuori tyttö ingen ung flicka
 • toinen nuori tyttö en annan ung flicka
 • ei ketään nuoria tyttöjä inga unga flickor
 • minun nuoret tyttöni mina unga flickor
 • heidän nuoret tyttönsä deras unga flickor
 • molemmat nuoret tytöt båda unga flickorna
 • meidän nuori tyttö vår unga flicka
 • samanlainen nuori tyttö en likadan ung flicka
 • meidän nuoret tyttömme våra unga flickor
 • samanlaisia nuoria tyttöjä likadana unga flickor
 • samanlainen uusi talo ett likadant nytt hus
 • mikä uusi talo vilket nytt hus
 • sellainen uusi talo ett sådant nytt hus
 • samanlaisia uusia taloja likadana nya hus
 • nämä uudet talot de här nya husen
 • sama uusi talo, samoja uusia taloja samma nya hus
 • sama punainen omena samma röda äpple
 • samoja punaisia omenoita samma röda äpplen
 • mitä uusia taloja vilka nya hus
 • mitä punaisia omenoita vilka röda äpplen
 • samanlaisia punaisia omenoita likadana röda äpplen
 • nämä punaiset omenat de här röda äpplena
 • kenen uusi talo vems nya hus
 • kenen punaisia omenoita vems röda äpplen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pron--adj--subst.664693.html

Dela