Prokaryot cell

Övningen är skapad 2023-02-24 av Zjelvgren. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Flagella Propels the cell
  • Frimbriae/Pili Appendages that allow a bacterium to stick to a surface
  • Cell wall Rigid structure that surrounds, supports and protects the cell
  • Plasma membrane Acts as a selective barrier, allowing passage of oxygen, nutrients and wastes
  • Ribosome Site of protein synthesis
  • Nucleoid Contains the genes that control the cell

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/prokaryot-cell.11433588.html

Dela