Produktutveckling

Övningen är skapad 2021-10-18 av olifal20. Antal frågor: 69.
Välj frågor (69)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Axlarna i mendelow matrisen Inflytande och intresse
 • Single loop learning En "Korrigeringsprocess". Innebär att man korrigerar fel och oregelbundenheter så att man kan fortsätta göra det man gjort tidigare, fast bättre.
 • Double loop learning Inte endast en korrigeringsprocess utan man betraktar även sina handlingar ur nya perspektiv så att insikter och rutiner förändras. Går mer djupgående in på problemet och löser det
 • Produkt En vara eller tjänst. Den kan ses som resultatet av en process.
 • Process Skapar produkter. Skapar värden för kunden. Kan vara resultatet av en utvecklingsprocess.
 • Processer LPD(Lean product Development), TPS(Toyota Production system)
 • Innovation En ny produkt som nått marknaden
 • Perspektiv på innovationer Ett socialt, tekniskt eller ekonomiskt perspektiv
 • Ny produkt Innan den har nått marknaden. (50 - 60% ska vara nytt hos produkten).
 • Praktisk kunskap Skapar och testar
 • Praktisk visdom ”känna rätt känsla” för det man gör. Intelligens, känslor, kreativitet, förmåga, sociala färdigheter.
 • Engineering design Konstruktion, beräkningar, tar fram produkten, ingenjörsarbete.
 • Industrial design Industri design, form och färg, hur man formar produkten, hur man tillverkar den.
 • Engineering design Jobbar som konstruktör, ritare, projektledare, beräknar, tekniker.
 • Industrial design Jobbar som maskin designer, Designer, Formgivare, Grafisk design
 • Syntes Sammanställer alla problem och/eller lösningar och ser en helhet.
 • Analys Analysera lösningens egenskaper i sig.
 • Konvergerande problemlösning Konvergerande problemlösning är när man löser ett problem konkret och praktiskt och att det inte krävs någon kreativitet.
 • Divergerande problemlösning Ett öppet problem som man tar fram en mängd olika lösningar på och väger dem mot varandra. Bör göras först
 • Beprövad erfarenhet Undersökt det ordentligt att det faktiskt stämmer. Beprövad erfarenhet betyder att man stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, som är granskade och dokumenterad.
 • Mål Ett mål är mätbart, tidssatt och realistiskt. (mätbar)
 • Målsättning Vad vi vill uppnå och vart vi vill komma, målet är slutpunkten och mer konkret(omätbar)
 • Vision Framtida affärsidéer, en målsättning som inte behöver vara realistisk.
 • Policy Ett ramverk för strategin (Handledningsplaner och mål). En policy vägleder mot handlingar som troligtvis ger resultat.
 • Strategi Handledningsplaner. Hur man följer riktlinjerna
 • Handlingsplan Delmål och aktiviteter
 • Huvudkomponenter i en affärside Produkt, resurs och marknad
 • Resurser Personalresurser, Infrastruktur, Verksamhetsmiljö är olika typer av resurser.
 • Verksamhetsmiljö Förhållanden i vilket arbete som utgörs: Fysiska, Miljömässiga mm faktorer
 • Projekttriangeln Tid, kvalitet och resurser
 • BUS Business User Society
 • BAD Brain aided design
 • PAD Pencil aided design
 • CAD Computer aided design
 • MAD Model aided design
 • Agile produktutveckling (APD) Flexibel produktutveckling, mjukvaruutveckling, oklara krav, oklar slutprodukt
 • Scrum Ett ramverk för att utveckla, tillhandahålla och underhålla komplexa produkter.
 • Sprint En repeterbar fast tidsruta under vilken en "Klar" produkt med högsta möjliga värde skapas.
 • Value proposition Value Proposition är värdeerbjudande och bygger på att identifiera kundens utmaningar och möta dem med lösningsorienterade erbjudanden.
 • Kvantitativ studie En undersökning som grundar sig på siffror och statistik. Fina samband, naturvetenskap.
 • Kvalitativ studie Grundar sig på verbala svar, skapa förståelse mer humanvetenskap.
 • Stegen i Bootcam Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test, Share
 • Andon Allas skyldighet att uppmärksamma fel och störningar och skyldighet att reagera vid fel
 • Manöverorienterad organisation Små semi-autonoma enheter, välutbildad och högutbildad
 • Produktutvecklingsprocessen Planering, Konceptframtagning, Systemutvecklin, Detaljkonstruktion, Testning, Produktionsstart
 • Koncept Vad: Värderbjudandet till kunden (funktion) Vem: Vem är användare (kund) - några personas Hur: Hur ska vi ge användaren (kunden) det?
 • Robust Tålig, inget händer
 • Resilient Elastisk, återgår till ursprunget.
 • Antifragiler Utvecklas av händelser som inträffar
 • Visshet Om vi har kända styrande lagar och tillräcklig kunskap om nuläget så kan framtiden beräknas.
 • Ovisshet Lågfrekvenshändelser (som vi inte tänker på) händer ofta. Dessa har vi ingen kunskap om.
 • Risk Om vi bristande kunskap om nuläget och synnerligen ”svåra” lagar (jämför tärning) kan resultatet eventuellt beräknas med en viss sannolikhet.
 • Milestone Ett delmål
 • Kopplade aktiviteter A och B utförs parallellt och är beroende av varandras resultat
 • Seriell Produktkonstruktion processutveckling Marknadsföring Försäljning
 • Semiparallell Färdiga resultat från tidigare skeden går vidare, jämför ”vattenfallsprincipen”
 • Parallell Produktkonstruktion//processutveckling//marknadsföring
 • Concurrent engineering och simultaneous engineering Parallell utveckling av produkt (konstruktion) och process
 • Integrerad produktutveckling (IPD) Syftar till att ge en livscykelsyn i produktutvecklingsprocessen, tvärfunktionella team
 • Dynamiskt synsätt Flexibelt(formlöst), icke linjärt, personligt ansvar, flexibel anpassning till förändringar, ej planerbart under lång sikt
 • Produktförnyelse Produktsofistikering och Produktförenkling tillsammans
 • Need Direkt kundbehov, finns i princip liknande produkter
 • Want Finns fåtal av produkten, kan fattas vissa egenskaper på befintliga produkter, Viss vidareutveckling kan behövas göras.
 • Wish Produkten finns inte, en möjlig innovation.
 • Produkts livscykel Ide -konceptfas, Planeringsfas, Utvecklingsfas, Tillverkningsfas, Användningsfas, Underhållsfas, Skrotningsfas.
 • Iterera Säkerställa kontinuerlig framgång och tillväxt. upprepa beräkningar eller andra operationer tills ett önskat resultat uppnåtts.
 • CE Concurrent engineering
 • Statiskt synsätt Stelt, centralstyrning, linjärt tänkande, planerbart
 • Vetenskaplig kunskap Söker efter den genom en väsentlig del tyst kunskap, som förmedlas genom praktisk träning i bland annat laboratorier

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/produktutveckling.10657075.html

Dela