Produktion, handel & transport - begrepp

Övningen är skapad 2022-12-07 av oliviadyfvelsten. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • import köper från andra länder
 • export säljer till andra länder
 • marknad där varor köpes & säljes
 • producent den som tillverkar
 • konsument den som handlar/använder
 • globalisering världens länder, företag och människor knyts ihop
 • tull skatt när du importerar en vara
 • frihandel handel fri från tull
 • konkurrens då företag tävlar med varandra
 • multinationellt företag ett företag med verksamhet i många länder
 • höginkomstland ett rikt land
 • låginkomstland ett fattigt land
 • infrastruktur vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/produktion-handel-transport-begrepp.11312576.html

Dela