procent

Övningen är skapad 2011-01-22 av Glosor.eu. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 50% av 80kr = 40 kr
 • En leksak kostar 120kr men du har 30% rabatt. Vad behöver du betala? 84
 • Skriv 1/4 som procent: 25 %
 • Det gick 400 elever i en skola 2001. Året därefter var det 5% fler. Hur många gick i den skolan 2002? 420
 • Skriv 0,08 som procent: 8 %
 • Skriv 0,9 som procent: 90 %
 • Skriv 0,3 som procent: 30 %
 • Skriv 0,04 som procent: 4 %
 • Skriv 2/8 som procent: 25 %
 • 75% av 80kr = 60 kr
 • En godis kostar 10kr men du har 20% rabatt. Du behöver då betala 8 kr

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/procent.352836.html

Dela