Privatekonomiska begrepp

Övningen är skapad 2023-05-03 av Kimpano. Antal frågor: 56.
Välj frågor (56)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Utgifter Det som du ska betala till. Ex Hyra, mat, värme
 • Inkomst Alla pengar som kommer till dig i form av lön, bidrag, ränteinkomster, mm
 • Fasta utgifter Sådant du vet att du ska betala och som är samma varje månad. Ex Hyra, vatten, el
 • Rörliga utgifter de utgifter du har som du kan styra över ex mat, kläder, abonnemang, bensin
 • Budget Plan på inkomster och utgifter
 • Reporänta / styrränta Riksbankens utlåningsränta till bankerna
 • Ränta Pengar du behöver betala extra för att du lånat pengar
 • Påminnelse Om du inte betalat räkninge kan du få en eller flera påminnelser. Påminnelseavgift tillkommer (inget mer händer om du betalar)
 • Inkasso Om du inte betalar din räkning kan ett .....sobolag kräva pengar. Extra avgifter läggs på, om du ej betalar skickas du till kronofogden
 • Kronofogden En myndighet som hjälper till att driva in skulder som personer och företag har
 • Betalningsanmärkning Om ärendet går till kronofogden får du en ...Anmärkning i 5 år = svårigheter med lån och abonnemang + du sitter i registret
 • En utmätning av kronofogden kronofogden kan komma hem till dig och beslagta och sälja värdefulla saker
 • Delgivning En handling / informationom ett beslut som lämnas till en person
 • Löneutmätning När du är i skuld hos kronofogden och de har tillgång till din lön. Du lever då i ett existensminimum
 • Spontanköp Icke planerade lustfyllda köp (som dy ofta ej är i behov av) Undvik m.h.a lanering
 • SMS lån Små snabba lån som är EXTREMT dyra, snabba och ofta sätter dig i skulld
 • Blancolån Privatlån upp till 60 000kr. Relativt hög ränta
 • Effektiv ränta Den totala kostnaden för lånet inklusive ränta & avgifter t.ex uppläggningsavgifter
 • Sparränta Den räntan bankerna selar ut till dig som sparar hos dem
 • Gå i borgen Hjälpa ngn få ett lån genom att garantera att betala personens räkningar ifall personen ej gör det
 • Medlåntagare Ni tar ett lån tillsmmans och betalar solidariskt tillsammans. Om den ena inte kan betala får du göra det.
 • Inflation Pengars värde minskar. Allmän prisökning
 • Deflation Allmän prisminskning
 • Fonder Delägande i klump av aktier
 • Börsen Handelsplats för handel med värdepapper ex aktier
 • prisstegring ökning av priser
 • Värdeminskning Det du äger är mindre värt nu än tidigare
 • Reporänta / styrränta Riksbankens utlåningsränta till bankerna
 • Konjunkturer ett begrepp som syftar på det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi
 • BNP Beskriver storleken på Sveriges ekonomi genom mätning av varor och tjänster
 • Bruttolön Ersättning för arbete före skatteavdrag
 • Nettolön Summan som man får ut som lön och som sätts in på konto efter att skatter och avgifter är dragna
 • Rörlig ränta Att räntesatsen följer förändringarna på räntemarknaden
 • Bunden ränta När man binder ränta under en viss tidsperiod
 • Betalningsanmärkning Om du inte betalar dina räkningar i tid kan du få en ..........anmärkning. Det är uppgifter från ett Kreditupplysningsföretag om din skuld som kan leda till svårigheter
 • Kredit Om någon ger anstånd med betalning
 • Betalningspåminnelse påminnelse om obetald skuld
 • Arbetslöshet Person utan jobb som är jobbsökande
 • Sparkonto En typ av bankkonto med högre sparränta än ett transaktionskonto
 • Lönekonto Det kontot som lönen går in på varje månad
 • Avkastning Vinst på investeringar
 • Risk En risk att investera i fonder
 • Amortera Att man betalar tillbaka på sitt lån
 • Hem- och distansavtalslagen Att man köper något via nätet
 • Ångerrätt Att ångra köpet om man inte vill köpa varan längre
 • Öppet köp Rätt att lämna tillbaka varan
 • Reklamera vara Klagar till säljaren, dvs man kan meddela säljaren om man inteär nöjd med varan eller tjänsten du köpt
 • Garanti Ett frivilligt åtagande för säljaren. Dvs säljaren ansvarar för att varan fungerar under garantitiden
 • Bytesrätt Rätt att byta in varan med en ny om det är skadat eller något är fel
 • ARN allmänna reklamationsnämnden. En myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag
 • Köpkraft Hur mycket man kan köpa
 • Hushåll En ekonomisk familjeförsörjning, ifall man bor ensam eller med andra, de som bor under samma tak som dig och hjälper med att betala räkningar ect.
 • Riksbanken Största banken i Sverige ("Sveriges bank") innehåller statens pengar
 • Penningpolitik Riksbankens politik hur de styr repo/styr räntan
 • Rörlig ränta Osäkert då räntan ändras. Säkraste valet när du tar ett lån HISTORISKT sätt.
 • Bunden ränta Ett lån med fast ränta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/privatekonomiska-begrepp.11523372.html

Dela