PRISON SYSTEMS - Wings 9

Övningen är skapad 2023-10-25 av Annrum0901. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • currently för närvarande
 • rate antal
 • increase öka
 • workforce arbetskraft
 • reduce minska
 • convicted som döms
 • fines böter
 • suspended sentence villkorlig dom
 • community service samhällstjänst
 • on probation under övervakning
 • court domstol
 • sentence döma, straffa
 • average medel
 • serve time avtjäna tid (i fängelse)
 • capital punishment, death penalty dödsstraff
 • ban förbjuda
 • suggest tyda på

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/prison-systems-wings-9.11716655.html

Dela