prio åk 7 begreppstest statestik

Övningen är skapad 2018-09-17 av Julianan. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Ett lodrätt område i en tabell kallas Kolumn
  • För att visa hur snödjupet i Sälen har förändrats vecka för vecka är det lämpligt med? Linjediagram
  • staplarna i ett stapeldiagram ska ha Samma bredd
  • Ett cirkeldiagram är bäst att använda för att visa Procentuell fördelning
  • Medelvärdet är samma sak som? Genomsnitt
  • Om man jämför medelvärdet och medianen så Kan medelvärdet och Medianen vara lika ibland
  • Det enda lägesmått man kan använda om det man undersöker inte är tal är C

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/prio-ak-7-begreppstest-statestik.8440650.html

Dela