Prïhtjh gåetesne

Övningen är skapad 2021-11-11 av Faepmie1. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Maam datne byöpmedh? Vad äter du?
 • Manne laejpiem byöpmedem. Jag äter en smörgås.
 • Manne goervem byöpmedem. Jag äter korv.
 • Manne gueliem byöpmedem. Jag äter fisk.
 • Maam datne sïjhth? Vad vill du ha?
 • Manne tjastem sïjhtem. Jag vill ha glass.
 • Maam datne jovkh? Vad dricker du?
 • Manne tjaetsiem jovkem. Jag dricker vatten.
 • Maam datne sïjhth jovkedh? Vad vill du dricka?
 • Maam datne sïjhth bypmedidh? Vad vill du äta?
 • Manne sïjhtem laejpiem byöpmedidh. Jag vill äta en macka.
 • Manne sïjhtem aaloem jovkedh. Jag vill dricka saft.
 • Vuajnah duelie/ Duelie. Var så god.
 • Gudtsien! Tack (för mat/dryck)
 • Gæjhtoe! Tack ( för ting/tjänster)
 • Gie beapmojde maaksa? Vem betalar maten?
 • Manne beapmojde maaksam. Jag betalar maten.
 • Saara maaksa. Saara betalar.
 • Datne maaksah. Du betalar.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/prihtjh-gaetesne.10707423.html

Dela