Pretérito Indefinido para Verbos irregulares

Övningen är skapad 2016-12-12 av WsofieW. Antal frågor: 111.
Välj frågor (111)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • I gave Yo di
 • You (singular) gave Tù diste
 • She gave Ella dio
 • We gave Nosotros dimos
 • You (plural) gave Disteis
 • They gave Ellas dieron
 • To be Estar
 • I was Yo estuve
 • You (singular) were Tù estuviste
 • She was Ella estuvo
 • We were Nosotros estuvimos
 • You (plural) were Vosotros estuvisteis
 • They were Ellas estuvieron
 • To do Hacer
 • I did Yo hice
 • You (singular) did tù hiciste
 • She did Ella hizo
 • We did Nosotros hicimos
 • You (plural) did Vosotros hicisteis
 • They did Ellas hicieron
 • To Be/Go Ser/ir
 • I went Yo fui
 • You (singular) went Tù fuiste
 • She went Ella fue
 • We went Nosotros fuimos
 • You (plural) went Vosotros fuisteis
 • They went Ellas fueron
 • To have Tener
 • I had Yo tuve
 • You (singular) had Tù tuviste
 • She had Ella tuvo
 • We had Nosotros tuvimos
 • You (plural) had Vosotros tuvisteis
 • They had Ellas tuvieron
 • Can Poder
 • I could Yo pude
 • You (singular) could Tù pudiste
 • She could Ella pudo
 • We could Nosotros pudimos
 • You (plural) could Vosotros pudisteis
 • They could Ellas pudieron
 • To come Venir
 • I came Yo vine
 • You (singular) came Tù viniste
 • She came Ella vino
 • We came Nosotros vinimos
 • You (plural) came Vosotros vinisteis
 • They came Ellas vinieron
 • To play Jugar
 • I played Yo jugué
 • You (singular) played Tù jugaste
 • She played Ella jugó
 • We played Nosotros jugamos
 • You (plural) played Vosotros jugasteis
 • They played Ellas jugaron
 • To say Decir
 • I said Yo dije
 • You (singular) said Tù dijiste
 • She said Ella dijo
 • We said Nosotros dijimos
 • You 8plural) said Vosotros dijisteis
 • They said Ellas dijeron
 • To bring Traer
 • I brought Yo traje
 • You (singular) brought Tù trajiste
 • She brought Ella trajo
 • We brought Nosotros trajimos
 • You (plural) brought Vosotros trajisteis
 • They brought Ellas trajeron
 • To translate Traducir
 • I translated Yo traduje
 • You (singular) translated Tù tradujiste
 • She translated Ella tradujo
 • We translated Nosotros tradujimos
 • You (plural) translated Vosotros tradujisteis
 • They translated Ellas tradujeron
 • To come Venir
 • I came Yo vine
 • You (singular) came Tù viniste
 • She came Ella vino
 • We came Nosotros vinimos
 • You (plural) came Vosotros vinisteis
 • They came Ellas vinieron
 • To do Hacer
 • I did Yo hice
 • You (singular) did Tù hiciste
 • She did Ella hizo
 • We did Nosotros hicimos
 • You (plural) did Vosotros hicisteis
 • They did Ellas Hicieron
 • To walk Andar
 • I walked Yo anduve
 • You (singular) walked Tù anduviste
 • She walked Ella anduvo
 • We walked Nosotros anduvimos
 • You (plural) walked Vosotros anduvisteis
 • They walked Ellas anduvieron
 • To put Poner
 • I put Yo puse
 • You (singular) put Tù pusiste
 • She put Ella puso
 • We put Nosotros pusimos
 • You (plural) put Vosotros pusisteis
 • They put Ellas pusieron
 • To fit Caber
 • I fitted Yo cupe
 • You (singular) fitted Tù cupiste
 • She fitted Ella cupo
 • We fitted Nosotros cupimos
 • You (plural) fitted Vosotros cupisteis
 • They fitted Ellas cupieron

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/preterito-indefinido-para-verbos-irregulares.6719113.html

Dela